Od svého narození žiji v Lanškrouně. Po absolvování lanškrounského gymnázia jsem studoval nástavbové studium a posléze vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli. Magisterský titul jsem získal na Univerzitě Karlově.

Jsem pedagog, primárně zaměřený na předškolní vzdělávání a speciální pedagogiku. Dvacet let jsem pracoval v Základní škole speciální Lanškroun, nejprve jako vychovatel, učitel a školu jsem opouštěl jako ředitel. V současné době jsem starostou města Lanškroun.

Mám velmi blízký vztah k přírodě, jsem aktivním členem Českého rybářského svazu. Svůj volný čas se snažím rozdělit mezi rodinu, zahradu a sport.

Vzhledem k mé původní profesi je mi blízká oblast školství. Zde bych rád navázal na své dosavadní zkušenosti. Vnímám velikou potřebu podpory kvalitního technického vzdělávání na všech typech a stupních škol. Rád bych s pomocí krajského úřadu a měst a obcí pardubického kraje podpořil spolupráci škol a firem v regionu.

Další slabinou českého školství je nepřipravenost pro inkluzi. Rád bych se zasadil o to, aby školy v Pardubickém kraji měly dostatečnou podporu, nejen finanční, personální, ale i didaktickou.
Pardubický kraj je jedním z nekrásnějších krajů naší země. Pojďme se zasadit o to, aby se nám zde žilo ještě lépe.