V současné době jsem na mateřské dovolené, po které se vrátím ke svému povolání, kterým je specialistka firemné péče ve společnosti Vodafone.
Bydlím v Chrudimi, kde se do veřejného života zapojuji jako členka komise pro životní prostředí. Jsem také členkou výkonného výboru spolku SASA (spolek adrenalinových sportů Aninelez).

V rámci krajské politiky bych se ráda zaměřila na oblast kulturní a také neziskový sektor. Obecně pro mě bude důležité získávání informací a jejich zveřejňování. Otevřenost, přímá demokracie a transparence jsou pojmy, které bych do politiky ráda vnesla a hájila je.