Pocházím z Litovle, na Pardubicko jsem přišla asi před 10 lety. V současné době žiji s manželem a tříletým synem v obci Srch. Vystudovala jsem Zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě a celý svůj profesní život se zabývám zelení, ať už soukromou či veřejnou. Jsem členkou Komise pro životní prostředí rady města Pardubic, spolupracuji s některými spolky zabývajícími se ochranou stromů, ploch zeleně ve městě či životního prostředí jako celku.

Strana zelených pro mě byla jasnou volbou v době, kdy jsem získala odvahu aktivně se zapojit do politického dění v naší zemi. Důležitá je pro mne především lidská slušnost a ohleduplnost k přírodě i sobě navzájem.