Od dětství žiji v Pardubicích.
Po gymnáziu jsem odešel do Brna studovat stavební fakultu. Postupem času jsem ale přišel na to, že další stavby a přestavby mnohdy nepřináší řešení skutečných potřeb lidí.
Od roku 2009 jsem členem spolku Město na kole, od roku 2013 členem Strany zelených.
V problematice otevřenosti a fungování krajské samosprávy mohu uplatnit své zkušenosti občanského aktivisty i bývalého zaměstnance odboru hlavního architekta pardubického magistrátu.
Mým hlavním tématem je však doprava. Chci se zaměřit na revizi plánů dopravní infrastruktury tak, abychom se konečně dočkali staveb opravdu užitečných (modernizace železničního spojení Chrudim – Pardubice – Hradec Králové, dokončení obchvatu Chrudimi, D35 apod.) a naopak se vzdali megalomanských projektů (plavební kanál Dunaj-Odra-Labe i některé novostavby silnic, kde je možné efektivněji využít silnice stávající). Kraj má v tomto také nezastupitelnou roli při slaďování zájmů místních a ministerstva dopravy – jak se to například nedaří při trasování D35 kolem Litomyšle.
Stejnou pozornost budu věnovat také veřejné hromadné dopravě, její organizaci v rámci integrovaného dopravního systému, a také dopravě cyklistické a jejich vzájemnému propojení.

01-kutilek1