Narodil jsem se v roce 1988 v Pardubicích, poté jako malý žil pár let v Praze a následně také několik let v Olomouci, přesto jsou to Pardubice, potažmo celý pardubický region, které vnímám jako svůj skutečný domov. Právě sem jsme se v mých 11 letech vrátili, konkrétně do menší obce nedaleko Pardubic, do Spojila. Já jsem nastoupil v Pardubicích na gymnázium a po skončení střední školy jsem se rozhodl pro studium práv a zvolil si Právnickou fakultu UK v Praze, kde jsem nakonec také úspěšně odpromoval.

Politika, veřejný život, společnost a společenství jsou témata, která mi byla blízká odjakživa. Během transformačního roku 2012 jsem se v souvislosti s blížící se volbou prezidenta seznámil s Táňou Fischerovou a jejími myšlenkami. To s sebou přineslo mj. ukončení mého předchozího angažování se ve „staré“ politice a svou pozornost a energii jsem zaměřil na podporu a pomoc T. Fischerové během prezidentské kampaně.

Z tohoto období pochází i prvotní myšlenky na téma mé diplomové práce, kterou jsem nazval „Reprezentanti a reprezentovaní: důvěra vs. odcizení“. V této obsáhlé práci jsem se dotkl mnoha právně politických témat a i díky tomu jsem měl možnost seznámit se blíže a spolupracovat s projekty a iniciativami jakými jsou Demokracie 2.1 Karla Janečka nebo Rekonstrukce státu.

V současné době jsem bez stranické příslušnosti, nadále zůstávám velkým sympatizantem vědomého počínání a to nejen v politice. Domnívám se, že právě teď je čas na změnu politiky směrem, kdy bude více odpovědná k našemu okolí, k následujícím generacím a k životnímu prostředí. Politika, která bude veřejným zájmem, ve které politici budou vycházet z principu rule to serve.

A jestliže je v krajských volbách subjekt, jehož základními pilíři je udržitelnost, transparentnost a efektivnost, má mou podporu a jsem jednoznačně PRO.

12-pribyl1