Jak volit ve volbách do krajského zastupitelstva?

Jak volit ve volbách do krajského zastupitelstva?

Volby se konají v pátek 7. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin. Pokud nemáte vyřízený volební průkaz, můžete hlasovat pouze ve volební místnosti, která náleží k vašemu volebnímu okrsku. Pro připuštění k volbám je nutné volební komisi předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Volební komise vám předá šedou obálku. Do ní za plentou vložíte hlasovací lístek strany, které chcete dát svůj hlas. V krajských volbách není možné dát hlas více stranám. Na hlasovacím lístku vybrané strany můžete označit až 4 kandidáty, kterým chcete udělit svůj preferenční hlas. Preferenční hlas udělíte zakroužkováním pořadového čísla daného kandidáta.

0