Kandidát koalice Zdeněk Kubala zjišťuje vstřícnost úřadů k poskytování informací

Kandidát koalice Zdeněk Kubala zjišťuje vstřícnost úřadů k poskytování informací

Jak vypadá realita při přístupu k informacím v našem kraji? To nám v následujícím rozhovoru popíše Zdeněk Kubala z České pirátské strany.


Jak přesně zveřejňování informací funguje? O jaký zákon se opírá?
Všechny mé žádosti se opírají o zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Podle tohoto zákona mají státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány povinnost zveřejňovat určité informace. Informacemi se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě (písemné, zvukové, obrazové, audiovizuální nebo elektronické), zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.

08-kubalaJak si můžu o informace požádat?
Ústně, emailem, poštou nebo datovou schránkou. Žádost však musí obsahovat určité náležitosti, jako třeba, kterému úřadu je přesně určena a že jde o žádost dle zákona 106. Dále pak vaše jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu (adresu doručování). Emailovou žádost posíláme na podatelnu daného úřadu (případně na jinou zveřejněnou adresu). Korespodenční dotaz na adresu úřadu.

Jaké jsou lhůty na odpověď?
Lhůta na odpověď je 15 dní (případně může být prodloužena až o dalších 10 dní).

Bude mě získání informace něco stát?
Dle zákona může žadatel zaplatit určité náklady jako např. mimořádně rozsáhlé vyhledávání, pořízení nosičů či za licenci ujednání. Někdy však do těchto nákladů úřady dávají více než by měly, např. tzv. anonymizaci dokumentů (tj. odebrání citlivých údajů). Popřípadě nahrazují absenci elektronické verze (se kterou se dá strojově pracovat) poplatky za skenovaní. To je dle našeho výkladu nezákonné. Aktuálně s advokátem řešíme všechny neúspěšné pokusy o získání informací a neoprávněně účtované náklady soudní cestou.
Špatným příkladem může být Pardubický kraj, který za 4 roky zasedání a 54hodin audiozáznamu žádá necelých 300 000 Kč, a to jen za vyhledávání (anonymizaci). Ve Svitavách chtějí za podklady (za volební období) zhruba 15 000 Kč a v Chrudimi 3 000 Kč. Částky se skládají z anonymizace a skenování.

Práce úředníka však něco stojí. Proč by za to občan neměl platit?
Není přeci možné, aby občan platil za to, že úředníci včas nepřipravili anonymizovanou veřejnou verzi dokumentu. Vždyť to samé mají občané Mariánských lázní, nebo Ostravy zadarmo.

Kde vidíš možnosti zlepšení kraje a samosprávy? O co by ses jako krajský zastupitel rád zasadil?
Zlepšení vidím v automatickém pořizování veřejných verzí dokumentů, na které má ze zákona občan nárok. Minimálně to platí například pro podklady pro jednání zastupitelstva či rady. A to ve strojově čitelném formátu. Určitě je potřeba se vyvarovat pořizování softwaru, který neumí následně pracovat s různými formáty dokumentů.

0