Jakub Kutílek k etapové výstavbě D35

Jakub Kutílek k etapové výstavbě D35

Jelikož se ozvalo několik nespokojených hlasů ohledně anketní odpovědi Jakuba Kutílka v MF DNES k otázce dálnice D35, uveřejňujeme jeho rozsáhlejší vyjádření k této otázce:

Předně si dovolím upozornit, že to, co je v novinách uvedeno, je zkratka, která je dána tím, že prostor je omezený. Na samotný titulek jsem pak neměl vůbec žádný vliv.
Je nicméně pravdou, že na rozdíl od dosavadních politiků na ministerstvu dopravy i na kraji jsem připraven lidem na rovinu říct, že není reálné to, co jsme si naslibovali v těch termínech postavit. A není to ani nutné.

Silniční tahy I/35 a I/43 jsou bezesporu páteřní silniční komunikace Pardubického kraje. Přesto i v rámci nich jsou prioritou ty úseky, které odkloní dopravu z dnešních průtahů – města Vysoké Mýto a Litomyšl jsou nejkřiklavější příklady, ale týká se to i dalších obcí. Trasa D35 je naštěstí (po dlouhém rozhodování mezi severní a jižní variantou) taková, že tuto etapovou výstavbu umožňuje.
Výstavba dvou- nebo třípruhových obchvatů těchto měst může být etapou výstavby D35 a současně sama o sobě zajistit výrazně rychlejší, plynulejší a bezpečnější průjezd na této trase. To jsou prioritní úseky, které je třeba řešit přednostně. I to při tom, kolik času zabere projektování, povolování a realizace takové stavby, znamená reálně 6 až 8 let do zprovoznění.

V neposlední řadě – a to už se skutečně do ankety MF DNES nevešlo – je tlak na silniční propojení Čech a Moravy dán i tím, že souběžný železniční koridor je již plně kapacitně využit. V širším kontextu je tedy třeba také investicemi do železniční infrastruktury předcházet dalšímu zahlcování silnic a dálnic.

Článek v MF Dnes:

160905-mfdnes

0