Územní studie pardubického přednádraží

Územní studie pardubického přednádraží

Lídr koalice Pro otevřený kraj – Piráti, Zelení, Změna Jakub Kutílek k územní studii pardubického prostoru „přednádraží“:„Pardubickým přednádražím se zabývám od roku 2010, kdy jsem si ho vybral jako téma pro svou diplomovou práci na stavební fakultě. V roce 2011 jsem práci obhájil a následně se angažoval proti tehdejšímu projektu s nesmyslnou silniční propojkou za lihovarem. Projekt se město nakonec rozhodlo přepracovat a zadalo čtyřem ateliérům zpracování ideové studie.

V roce 2013 jsem nastoupil na odbor hlavního architekta právě v době, kdy se studie odevzdávaly, a já jsem se tak podílel na jejich vyhodnocování. Jsem rád, že vedení města s odstupem času sáhlo po námi doporučovaném postupu – výběr projektanta a pokyny k úpravám dle podnětů z vyhodnocování studií. Ideové studie ukázaly, že při současných požadavcích organizátorů veřejné dopravy není možné na náměstí Jana Pernera plnohodnotně řešit společný terminál pro MHD i linkové autobusy a současně respektovat další městské funkce tohoto prostoru. Proto vznikl návrh první etapy – terminálu MHD.

Nyní tedy běží příprava stavby první etapy a současně město podniká kroky k dalšímu řešení území včetně lihovaru a stávajícího autobusového nádraží. Město pořídilo územní studii, pořizuje změnu územního plánu a jedná s dotčenými osobami v území.

Osobně bych si velmi přál, aby se oba terminály stavebně zrealizovaly. Současně věřím, že je možné lépe provozně integrovat linkové (tzv. modré) autobusy a MHD (tzv. červené) autobusy.

Jako krajský zastupitel se chci zasazovat o rozvoj veřejné hromadné dopravy a krajského integrovaného dopravního systému. Začlenění (nejen) pardubické MHD je v tomto důležitým úkolem.“

(celou studii najdete na http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemni-studie-mesta-pardubice/uzemni-studie-prednadrazi-aktualizace-2016/)

0